نحوه ی دسترسی به خانه هوشمند خود با مرکز کنترل سیستم عامل

نحوه ی دسترسی به خانه هوشمند خود با مرکز کنترل سیستم عامل

  نحوه ی دسترسی به خانه هوشمند خود با مرکز کنترل سیستم عامل iOS 10 زمانی که مرکز کنترل را باز کنید، به سادگی با دوبار روبش به سمت چپ، قادر خواهید بود درجه حرارت خانه را تغییر دهید، چراغ را روشن کنید، درب را باز کنید، و هر چیز دیگر متصل به دستگاه HomeKit خود […]