چگونگی مشاهده ی پرمصرف ترین برنامه های کاربردی (اپلیکیشن)

چگونگی مشاهده ی پرمصرف ترین برنامه های کاربردی (اپلیکیشن)

اگر شما تلاش می کنید که عادات مصرف باتری را تفکیک نمایید، این ایده ی خوبی است برای آن که ببینید کدام برنامه ی کاربردیِ مورد استفاده ی شماست که بیشترین مصرف باتری را در آیفون شما دارد. به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید سه ساعت از روز را در فیسبوک سپری کنید. آنگاه شما بررسی می کنید و می بینید که ۶۰ درصد باتریِ خود را در فیسبوک مصرف می نمایید. شما می توانید بر اساس زمانی که از طریق فیسبوک در آیفون خود صرف می نمایید، تفکیک کنید و بلافاصله شروع به صرفه جویی در مصرف باتری نمایید.

حذف آلبوم های عکس از آیفون

حذف آلبوم های عکس از آیفون

حذف آلبوم های عکس از آیفون در آیفون بیس به حذف آلبوم عکس از آیفون می پردازیم٬ حذف آلبوم های عکس از آیفون هر آلبوم عکسی که در برنامه ی کاربردی Photos آیفون ایجاد کرده باشید را می توانید از آیفون حذف کنید. تنها آلبوم های عکسی را که قادر به حذف آنها نیستید، پوشه […]

نمایش درصد باتری در آیفون

نمایش درصد باتری در آیفون

نمایش درصد باتری در آیفون شما با نمایش درصد باتری در آیفون، به راحتی می توانید بببینید که چه مدتِ دیگر باتری آیفون شما روشن باقی خواهد ماند. زمانی که درصد باتری نمایش داده می شود، شما عدد درصد را در کنار تصویر باتری خواهید دید. به این ترتیب، شما بدون حدس زدن از روی […]