آیا برنامه ماشین حساب ازسیستم iOS10 از بین رفته؟

سیستم عامل آیفون به ios10 ارتقاء پیدا کرد. این سیستم عامل جدید گزینه حذف برنامه های موجود در صفحه نمایش اصلی را به ما داده است. در حالیکه برنامه هایی پاک میکنید در اپل بطور کامل حذف نمیشوند،آنها فقط از دید خارج میشوند . وقتی که من Ios10 را دریافت کردم، همه برنامه های موجود که استفاده نمیکنم را حذف کردم. اما بعد از یک هفته، به ماشین حساب روی آیفونم نیاز داشتم.دامنگیر مرکز کنترل شدم، اما پاک شده بود! نگران شدم، “چگونه اپل میتواند ماشین حساب را پاک کرده باشد؟ ” پس از فرستادن یک ایمیل با عصبانیت، اپل با آرامش به من اطلاع داد که اگر برنامه ی ماشین حساب را حذف کنید، از سیستم عامل آن نیز پاک میشود- بنابراین خیلی مسخره بود. خیلی خوبه, آخرش دوباره ماشین حساب را برگردوندم.